• Nén và giải nén trong linux: zip, tar.gz và tar.bz2

  Nén và giải nén trong linux: zip, tar.gz và tar.bz2

  Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: ziptar.gz và tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó.
  1. Nén và giải nén file có đuôi .gz
  1.1 Nén
  #gzip [tên file]
  1.2 Giải nén
  #gunzip [tên file]
  2. Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar
  2.1 Gom
  #tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] …
  2.2 Bung
  #tar -xvf [file.tar]
  2.3 Nén và Gom
  #tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 …
  2.4 Giải nén và bung
  #tar -zxvf [file.tar.gz]
  3. Giải nén file có đuôi .bz2
  #tar xjvf [file.tar.bz2]
  Các định dạng khác :
  1. ZIP
  1.1 Nén một thư mục, sử dụng:
  # zip -r folder.zip folder
  1.2 Giải nén, sử dụng:
  # unzip file.zip
  2. TAR.GZ
  2.1 Nén một thư mục dạng .gz, sử dụng:
  # tar -zcf folder.tar.gz folder
  2.2 Giải nén, sử dụng:
  # tar -zxvf file.tar.gz
  3. TAR.BZ2
  3.1 Nén một thư mục dạng .bz2, sử dụng:
  $ tar -jcf folder.tar.bz2 folder
  3.2 Giải nén, sử dụng:
  $ tar -jxvf file.tar.bz2
  -Để biết thêm cách sử dụng lệnh man.
 • 0 komentar:

  Post a Comment

  Châm Ngôn Sống

  Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể thay đổi con đường tôi đi để đạt được đến nơi mà tôi muốn.

  ADDRESS

  Kon Tum VN

  EMAIL

  minh@minh.info

  MOBILE

  +84985>>>986